MENU

Canisterapie v Podkrušnohorské nemocnici následné péče Litvínov

V Podkrušnohorské nemocnici následné péče v Litvínově probíhá pravidelně Canisterapie tzv. léčebný kontakt pacienta a psa. Pes již svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu a přivodit úsměv na tváři u klientů dlouhodobě upoutaných na lůžko či jinak fyzicky handicapovaných.

Kontakt s pejsky představuje rozptýlení i pro pacienty s psychickými poruchami, depresí, Alzheimerovou chorobou apod. Terapie, kterou vede certifikovaný canisterapeut z občanského sdružení AAJA Most (animoterapie a jiné aktivity) s cvičenými psy různých plemen, probíhá přímo u lůžka klienta, nebo společně s ostatními klienty ve společenské místnosti nemocnice. Canesterapeuti z AAJA Most jsou nejen skuteční odborníci a profesionálové, ale také přátelé, kteří přináší do naší nemocnice společně s psími miláčky pohodu a příjemnou atmosféru. Canisterapie má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka. Canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení (mluvenou řeč, neverbální projevy atd...) ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů).

Naši klienti si na každotýdenní setkávání s pejsky rychle zvykli a těší se na ně. Nezřídka se terapie účastní i rodinní příslušníci klientů, kteří novou službu naší nemocnice velice vítají.

Canesterapeutům z AAJA  Most patří veliké poděkování!