MENU

Setkání dětí z knihovny s klienty domova pro seniory

2. dubna 2015 navštívily klienty domova pro seniory  děti z litvínovské knihovny. V doprovodu pana Krafta  děti hrály s klienty společenské hry a povídaly si s nimi.  Spolupráce s knihovnou patří k velmi příjemným rozptýlením, na které se senioři vždy těší a chodí jich stále více.

Závěrem návštěvy děti rozdaly vlastnoručně vyrobené velikonoční dárky, které potěšily a vyzdobily pokoje všech klientů.

Děkujeme  všem přítomným za milou návštěvu a těším se v květnu na další "partičku".

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

 

 „Veselé Velikonoce“

Jako každý rok připravika Krušnohorská poliklinika Litvínov sladké překvapení pro všechny malé pacienty, kteří museli v předvelikonočním čase k lékaři. 2 dny je vítali velcí i malí zajíci a rozdávali dobroty.

Zajíčci přinesli  velikonoční náladu všem návštěvníkům a nezapomněli ani na pacienty Podkrušnohorské nemocnice následné péče a domova pro seniory Naděje. Všichni dostali čokoládová vajíčka a zazpívali si s dětmi písničky.

„Veselé Velikonoce“  jsou každoročním příjemným zpestřením a letos opět udělaly radost malým i velkým.

 

Děkujeme všem zúčastněným

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

 

Vystoupení k MDŽ

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově připravila na 11.3.2015 pro klienty Krušnohorské polikliniky nádherné  hudební vystoupení. Tentokrát k Mezinárodnímu dni žen děti hrály v doprovodu paní učitelky na kytary a dechové nástroje a zaznělo i několik recitačních a pěveckých vystoupení.  Spolu s nimi si zazpívala i většina  klientů domova pro seniory, kteří na závěr dostali od dětí vlastnoručně vyrobené květiny.

Spolupráce  KPL a 3. ZŠ Litvínov  má stále větší oblibu u klientů i pacientů polikliniky, kteří se pravidelně mohou těšit nejen z hudebních vystoupení a dárků, ale i z výstav výtvarných prací dětí, které zdobí chodby a čekárny  v celé budově.

Děkujeme  všem přítomným za krásné vystoupení a těšíme se na další návštěvu,  tentokrát  ke Dni matek v zahradě KPL.

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

 

 

Výstava obrázků

Krušnohorskou polikliniku s.r.o. zdobí nová výstava obrázků žáků ze   Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Litvínov.

Výstava byla zahájena  vernisáží a hudebním vystoupením dětí ve středu 12.11.2014.

Pod vedením paní učitelky Fousové žáci prvního stupně zpívali klientům domova pro seniory i všem přítomným rodičům a hostům.

Děkujeme všem zúčastněným za milou atmosféru a především dětem ze 3. základní školy za hudební vystoupení a krásné obrázky, kterými paní Čechová vyzdobila druhé patro  polikliniky.

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

MDŽ v Krušnohorské poliklinice

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově připravila pro klienty Krušnohorské polikliniky nádherné hudební vystoupení. Tentokrát k Mezinárodnímu dni žen děti hrály v doprovodu paní učitelky na kytary a dechové nástroje a zaznělo i několik recitačních a pěveckých vystoupení. Spolu s nimi si zazpívala i většina klientů domova pro seniory, kteří na závěr dostali od dětí vlastnoručně vyrobené květiny. Spolupráce KPL a 3. ZŠ Litvínov má stále větší oblibu u klientů i pacientů polikliniky, kteří se pravidelně mohou těšit nejen z hudebních vystoupení a dárků, ale i z výstav výtvarných prací dětí, které zdobí chodby a čekárny v celé budově. Děkujeme všem přítomným za krásné vystoupení a těšíme se na další návštěvu, tentokrát ke Dni matek v zahradě KPL.

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Na Krušnohorské poliklinice probíhá výstava obrázků dětí z obrnické školy

Dne 5.4.2013 proběhla na Krušnohorské poliklinice s.r.o. vernisáž, která zahájila výstavu obrazů základní školy Obrnice. K vidění jsou různé techniky malování, kresby a grafické techniky. Výstava potrvá do konce dubna 2013 a je možné si ji prohlédnout ve druhém patře KPL (spojovací chodba).

 

Krušnohorská poliklinika a Penziony s pečovatelskou službou slavily
„Veselé Velikonoce“ 

Sladká odměna čekala na všechny malé pacienty Krušnohorské polikliniky Litvínov, kteří tento týden museli k lékaři. Na poliklinice je 2 dny vítali velcí i malí zajíci. Přestože venku je stále sněhová nadílka, zajíčci přinesli velikonoční náladu všem přítomným a nezapomněli ani na pacienty Podkrušnohorské nemocnice následné péče a domova pro seniory Naděje. Všichni dostali čokoládová vajíčka a zazpívali si s dětmi písničky.

„Veselé Velikonoce“ jsou každoročním příjemným zpestřením a letos opět udělaly radost malým i velkým.

Děkujeme všem zúčastněným

Krušnohorská poliklinika s.r.o.


Krušnohorská poliklinika slavila Vánoce

Předvánoční čas zpříjemnila Krušnohorská poliklinika Litvínov svým návštěvníkům a klientům. Jako každý rok  nechyběli čerti, andělé a Mikuláš, kteří 2 dny obdarovávali všechny malé pacienty KPL a nezapomněli ani na seniory v penzionech s pečovatelskou službou a klienty Podkrušnohorské nemocnice následné péče.

I letos všichni dostali sladký dárek a společně s malými čertíky a andílky si připomněli blížící se vánoce koledami a básničkami.

Děkujeme všem, kteří ke zpříjemnění adventního  času přispěli a v roce 2013 přejeme jen to nejlepší

Krušnohorská poliklinika s.r.o.


Zahradní slavnost v Krušnohorské poliklinice

Na konec školního roku připravila Krušnohorská poliklinika s.r.o.  pro své klienty z Domova pro seniory Naděje I a Naděje II  letní zahradní slavnost.

Ta byla zahájena vystoupením dětí z Mateřské školy Parník, které pod vedením paní učitelek zpívaly a tancovaly pro radost všem babičkám. Po krásném a milém vystoupení děti rozdaly všem přítomným vlastnoručně vyrobené kytičky.

K příjemnému slunečnému počasí hrála klientům hudba a bylo pro ně připraveno občerstvení.

Děkujeme všem zúčastněným za milou atmosféru a dětem z Mateřské školy Parník za krásné vystoupení.

Vedení KPL s.r.o.

Krušnohorská poliklinika má díky projektu nové kvalifikované pečovatelky

Na konci června se na litvínovské Krušnohorské poliklinice konaly závěrečné zkoušky kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách zaměřeného na pečovatelskou činnost. Absolvovalo je devět stávajících zaměstnankyň polikliniky, které si tak zvýšily dosavadní kvalifikaci. Kurz byl realizován s podporou Úřadu práce v Ústí nad Labem v rámci programu  "Vzdělávejte se pro růst",který je financován prostřednictvím  Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Na realizaci kurzu s poliklinikou spolupracovalo i mostecké Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.

"Zaměstnavatelé z vybraných ekonomických odvětví v rámci tohoto programu mohou žádat o finanční příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a zároveň o úhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávání. Cílem je podpořit odvětví, která mají potenciál růstu, mimo jiné v případě polikliniky i terénní sociální služby," vysvětlila Květoslava Zůnová z Rekvalifikačního a informačního centra.

Dodala, že do kurzu nastoupilo celkem deset frekventantek, jedna však bohužel dlouhodobě onemocněla. Kurz obnášel celkem 450 vyučovacích hodin plus dalších osm hodin zabraly náročné závěrečné zkoušky. "Výuka probíhala v širokém spektru oborů a naše frekventantky se vzdělávaly například v základech zdravovědy, pečovatelství a první pomoci, ale také například v základech psychologie a speciální pedagogiky, získaly i sociálně právní minimum a pochopitelně absolvovaly celkem devadesát hodin odborné praxe," vypočítávala Zůnová.

Do projektu byly zařazeny zaměstnankyně polikliniky z řad nižšího zdravotnického personálu a absolvováním tohoto kursu se výrazně zvýšila jejich uplatnitelnost na trhu práce. "Naše společnost, Krušnohorská poliklinika s.r.o., se dlouhodobě zabývá zejména poskytováním zdravotních a sociálně zdravotních služeb, pod které patří následná ústavní péče, rekondiční a regenerační služby, provozujeme domovy pro seniory,  penziony s pečovatelskou službou a terénní  pečovatelskou službu. Všechny tyto činnosti vyžadují vysokou míru odbornosti a absolventky kurzu nyní tento požadavek beze zbytku splňují," doplnil jednatel Krušnohorské polikliniky s.r.o. ing. Jindřich Vinkler.

Mostecké Rekvalifikační a informační centrum tak dotáhlo do konce další ze vzdělávacích projektů, které si kladou za cíl zvyšování kvalifikace pracovníků z nejrůznějších oborů. "Vedení litvínovské polikliniky se logicky domnívá, že nová kvalifikace zaměstnankyň napomůže ke zvýšení odbornosti jejich práce a tím pochopitelně i posílí postavení naší společnosti na trhu sociálních a zdravotnických služeb," uzavřel Jindřich Vinkler.

Na závěr nelze než poděkovat Úřadu práce v Mostě a Litvínově za odborné poradenství při realizaci této vzdělávací aktivity, zejména pak p. Mgr Pavle Zůzové, p. Žanetě Šebkové a p. Haně Blažkové.Za vytvoření podmínek pro odborný růst zaměstnanců pak i jednateli společnosti p. Ing. Jindřichu Vinklerovi a za bezproblémový průběh vlastního vzdělávání pak p. Janě Pastorové a Květoslavě Zůnové.

Všichni zúčastnění se těší na další spolupráci.

Krušnohorská poliklinika slavila Den dětí

Dne 1.6.2012 připravila Krušnohorská poliklinika s.r.o.  pro své zaměstnance a jejich děti a vnoučata  letní večírek spojený s oslavou Dne dětí. I přes počáteční nepříznivé počasí  se během odpoledne Areál Louček  zaplnil dětmi s rodiči a všichni si užili krásný den plný soutěží, sladkých odměn, pečení buřtů a kouzlení.

Skvělá nálada panovala až do pozdních hodin a nadšení všech dětí bylo velké.

Děkujeme všem zúčastněným za skvělou atmosféru. KPL

Velikonoce v Krušnohorské poliklinice s.r.o.

Jako každý rok tak i letos připravila Krušnohorská poliklinika s.r.o. pro své pacienty a klienty "Velikonoční pomlázku"

Sladká odměna čekala na všechny malé pacienty, kteří 5. dubna 2012 museli na polikliniku k lékaři. Na poliklinice je vítali velcí i malí zajíčci a kuřátka. Ti přinesli velikonoční náladu nezapomněli se sladkými dárky ani na pacienty Podkrušnohorské nemocnice následné péče a klienty domova pro seniory Naděje.

Zároveň v pátek 6. dubna 2012 koledníci rozdávali dobrou náladu a sladkosti také na penzionech s pečovatelskou službou v Litvínově, kde všechny pořádně vyšupali.

Pečovatelská služba Litvínov rozšířila svoji působnost do Louky u Litvínova

Na Krušnohorskou polikliniku s.r.o. se koncem loňského roku obrátila starostka obce Louka u Litvínova Mgr. Milana Štveráčková se žádostí, zda by litvínovská pečovatelská služba mohla být poskytována i klientům a seniorům v Louce u Litvínova. Zmíněná služba v obci chybí a senioři o ni sami projevili zájem.

Dne 6.3. 2012 pak byla podepsána Smlouva o spolupráci při vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče mezi Krušnohorskou poliklinikou s.r.o. a obcí Louka u Litvínova. Hlavním cílem této smlouvy je zajištění komplexních služeb pro občany staré, nemocné a tělesně postižené v jejich přirozeném domácím prostředí.

Krušnohorská poliklinika s.r.o. poskytuje v současné době terénní pečovatelskou službu především občanům města Litvínov, ale spolupracuje i s Horním Jiřetínem a Osekem. Snahou pečovatelské služby je oslovit co nejvíce lidí a pomocí odborně vyškolených pečovatelek umožnit seniorům zůstat ve svých rodinách a prožít klidné a důstojné stáří. Mezi nejvíce využívané služby patří pomoc při zvládání běžných denních úkonů, které jsou pro seniory mnohdy obtížně zvládnutelné (dovoz oběda, pomoc při osobní hygieně, úklid domácnosti, nákupy a další).

 

Krušnohorská poliklinika rozšířila sociální služby do Oseka

Dne 28. prosince 2011 byla podepsána Smlouva o spolupráci při vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče mezi Krušnohorskou poliklinikou s.r.o. a městem Osek.

 

Krušnohorská poliklinika rozšířila pečovatelskou službu do Horního Jiřetína

Dne 19. září 2011 byla podepsána Smlouva o spolupráci při vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče mezi Krušnohorskou poliklinikou s.r.o. a městem Horní Jiřetín. Hlavním cílem této smlouvy je zajištění komplexních služeb pro občany staré, nemocné a tělesně postižené v jejich přirozeném domácím prostředí.

Krušnohorská poliklinika s.r.o. poskytuje v současné době terénní pečovatelskou službu především občanům Litvínova. Spoluprací s Horním Jiřetínem se potřebné aktivity rozšíří i do dalších oblastí. Přestože je pomoc ve stáří velmi potřebná, nejsou senioři dostatečně informováni o možnostech pečovatelské služby a neví, na koho se se žádostí o pomoc obrátit. Proto je snahou Krušnohorské polikliniky s.r.o. oslovit co nejvíce lidí a pomocí odborně vyškolených pečovatelek umožnit seniorům co nejdéle zůstat ve svých rodinách a prožít klidné a důstojné stáří. Mezi nejvíce využívané služby patří pomoc při zvládání běžných denních úkonů, které jsou pro seniory mnohdy obtížně zvládnutelné (dovoz oběda, pomoc při hygieně, úklid domácnosti, nákupy a další).

Krušnohorská poliklinika s.r.o. prezentovala své služby v Horním Jiřetíně letos v létě a již v tu dobu o pečovatelskou službu senioři projevili zájem.

 

Mikulášská 2011

Předvánoční čas zpříjemnila Krušnohorská poliklinika Litvínov svým návštěvníkům a klientům. Jako každý rok  nechyběli čerti, andělé a Mikuláš, kteří 2 dny obdarovávali všechny malé pacienty KPL a nezapomněli ani na seniory v penzionech s pečovatelskou službou a klienty Podkrušnohorské nemocnice následné péče.

I letos všichni dostali sladký dárek a společně s malými čertíky a andílky si připomněli blížící se vánoce koledami a básničkami.

Děkujeme všem, kteří ke zpříjemnění adventního  času přispěli a v roce 2012 přejeme jen to nejlepší.

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Alarmy pro větší bezpečí seniorů

V rámci zkvalitňování služeb a péče o seniory v litvínovských penzionech s pečovatelskou službou, rozdala Krušnohorská poliklinika s.r.o. začátkem března mezi své klienty 120 osobních alarmů, kterými  pomáhá chránit jejich bezpečí.

Jedná se o prostředek osobní ochrany, který vypadá jako přívěsek na klíče, lidé jej mohou mít neustále u sebe a použít v případě, že potřebují pomoc okolí nebo se cítí být ohroženi. Alarm má vestavěnou sirénu, která se jednoduše aktivuje vytržením poutka a deaktivuje opětovným zasunutím.

V případě, že senioři potřebují přivolat zdravotní pomoc nebo se cítí v nebezpečí, snadno a spolehlivě upozorní své okolí. Klienti byli seznámeni s funkčností a opakovanou použitelností alarmu a uvítali tuto praktickou osobní ochranu.

 

Brýle pro Afriku

Krušnohorská poliklinika s.r.o. děkuje všem občanům, kteří věnovali své již nepoužívané brýle do sbírky pro Afriku. Během několika měsíců se v recepci KPL vybralo téměř 500 kusů dioptrických brýlí.

Ty byly průběžně předávány zástupci společnosti Allkon s.r.o., která v Angole staví školy a brýle dopravuje do potřebných míst.

Brýle byly rozdány především studentům a dětem, pro které je vada zraku neřešitelným handicapem při studiu i v běžném životě. Cena brýlí v zemích Afriky odpovídá průměrnému ročnímu platu.

Sbírka brýlí na pomoc Africe je nyní ukončena.

 

Veselé Velikonoce

Krušnohorská poliklinika s.r.o. připravila pro své pacienty a klienty „Veselé Velikonoce“. Sladká odměna čekala na všechny malé pacienty, kteří 22. dubna museli na KPL k lékaři. Na poliklinice je vítali velcí i malí zajíci, kuřátka a jarní víly. Ti přinesli velikonoční náladu jako každý rok a nezapomněli ani na pacienty Podkrušnohorské nemocnice následné péče a domova pro seniory Naděje.

Zároveň celý čtvrtek zvířátka rozdávala dobrou náladu a sladkosti také na penzionech s pečovatelskou službou v Litvínově a letos poprvé zajíčci navštívili i 2 mateřské školky, kde s dětmi zpívali písničky.