MENU

Dokumenty o poskytování informací

Povinně zveřejňované informace lze stáhnout zde
Směrnici o poskytování informací lze stáhnout zde.

Výroční zprávy

Výroční zprávu za rok 2009 si můžete stáhnout zde.
Výroční zprávu za rok 2010 si můžete stáhnout zde.
Výroční zprávu za rok 2011 si můžete stáhnout zde.
Výroční zprávu za rok 2012 si můžete stáhnout zde.
Výroční zprávu za rok 2013 si můžete stáhnout zde.
Výroční zprávu za rok 2014 (obsahuje dále účetní závěrku, zprávu auditora a zprávu o vztazích) si můžete stáhnout zde.
Výroční zprávu za rok 2015 si můžete stáhnout zde.
Výroční zprávu za rok 2016 (obsahuje dále účetní závěrku, zprávu auditora a zprávu o vztazích) si můžete stáhnout zde.
Výroční zprávu za rok 2017 (obsahuje dále účetní závěrku, zprávu auditora a zprávu o vztazích) si můžete stáhnout zde.

Zprávy auditora

Zprávu auditora pro rok 2013 lze stáhnout zde, včetně přílohy.

Zpráva o vztazích

Zprávu o vztazích ke dni 31.12.2013 lze stáhnout zde.

Zakladatelská listina společnosti

Zakladatelskou listinu společnosti lze stáhnout zde.

Stanovy společnosti

Stanovy společnosti lze stáhnout zde.