MENU

Pečovatelská služba sídlí v Krušnohorské poliklinice s.r.o., ul. Žižkova č.p. 151, Litvínov 436 01,  ve druhém patře (naproti ordinaci ortopedie MUDr.Pavel Hanousek). PS má kapacitu 130 klientů.

Kontakt

Telefon: 478 012 361
Mobil: 774 639 667
E-mail: pecsluzba@seznam.cz

Provozní  doba: denně od 6.30  - 8.00 hod. Od 8.00 hodin na telefonu 774 639 667.

Posláním pečovatelské služby je umožnit seniorům a těžce zdravotně postiženým prostřednictvím naší péče zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Ve své činnosti se soustřeďujeme především na poskytování terénní pečovatelské služby. Cílem pečovatelské služby je zajištění komplexních, pečovatelských a sociálních služeb pro občany staré, nemocné a tělesně postižené v jejich přirozeném domácím prostředí.

Tyto lidi povzbuzujeme v jejich obtížích, snažíme se udržovat jejich vztahy s okolním světem a podporovat je konkrétní péčí i psychicky. K těmto potřebným lidem docházejí naše odborné vyškolené pečovatelky a vykonávají podle potřeby a přání klienta tyto činnosti:

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. §6.

Pečovatelská služba je zajišťována v Litvínově a okolí.

Obecný časový rozsah pečovatelské služby je od 6.30 hod – 15.00 hod v pracovní dny.

Pečovatelskou službu zajišťujeme dle potřeby uživatelů na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. Ve smlouvě jsou stanoveny všechny důležité aspekty poskytování služby včetně osobních cílů, které má služba naplňovat, platební podmínky a ceník poskytovaných služeb jsou nedílnou součástí smlouvy.

Dokumenty ke stažení:

Ceník za poskytované sociální služby pečovatelské služby stáhnete zde

Pokyny k ceníku stáhnete zde