MENU

Připravujeme pro Vás aktuální informace a fotografie

Domova pro seniory Naděje I

Penzionů pro seniory s pečovatelskou službou

 

Domov pro seniory Naděje I

Domov pro seniory,  Žižkova č.p. 151, Litvínov 436 01
Telefon: 478 012 301 , 774 213 340
e-mail: kpl.nadeje@seznam.cz

 

Bližší informace o možnostech ubytování, službách, platbách a pod.  Vám budou nyní poskytnuty na

telefonu: 476 730 016 - Bc. Anna Hlavničková

 

Penziony pro seniory s pečovatelskou službou

Penziony

Bližší informace o možnostech ubytování, službách, platbách a pod.  Vám budou nyní poskytnuty na jednatelství KPL

Telefon: 478 012 286

 

 

Dokumenty ke stažení:

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele stáhnete zde
Žádost o umístění do penzionu stáhnete zde

Pravidla pro uzavírání Smluv o ubytování a základní péči v penzionech stáhnete zde 

Dokumenty k  ubytování v penzinu s pečovatelskou službou jsou k dispozici na jednatelství  nebo na webových stránkách.

Vyplněné žádosti se spolu s vyjádřením obvodního lékaře odevzdávají na jednatelství KPL (2. patro).